EcoFootprint Romania Project

Copii Spot TVC

Auxiliary Workbook

The student workbook on environmental education encourages students, individually or in teams, to explore and understand issues such as recycling, food waste, sustainable development, energy saving, ecological footprint, etc., to become aware of the need to protect nature, to use natural resources as rationally and efficiently as possible.

The material is made up of 14 units developed around important environmental themes, identifying various elements of the environment, their problems and solutions: sustainability, resources, soil, water, biodiversity, energy, transport, food, clothing, reduction, reuse, recycling, ecological footprint. Each unit includes curiosities, useful information related to the theme as well as practical, interactive activities that help students to consolidate and systematise their knowledge and, above all, to develop environmentally friendly behaviour. Pupils are engaged in a wide range of enjoyable and interesting activities that take into account their age and interests: quizzes, surveys, experiments, debates, discussions, games, projects, etc., designed to inspire pupils to protect and care for the environment. The proposed activities help students to learn more easily, realise the importance of the environment in our lives, appreciate and respect nature and prepare them to become responsible citizens who act promptly in the community and for the good of the community. Pupils are encouraged to express their own views through a variety of means, in writing, drawing or film, and the products are always popularised at school or community level. Each unit ends with a self-assessment test of knowledge with answers.

 

RO:

Caietul de lucru al elevului pe teme de educație ecologică încurajează elevii, individual sau în echipă, să exploreze și să înțeleagă diverse aspecte, cum ar fi reciclarea, risipa de alimente, dezvoltarea durabilă, economisirea energiei, amprenta ecologică, etc, să conştientizeze necesitatea de a ocroti natura, de a folosi cât mai raţional şi eficient resursele naturale.

Materialul este alcătuit din 14 unități dezvoltate în jurul unor teme ecologice importante, ce identifică diverse elemente ale mediului, problemele și soluțiile lor: sustenabilitate, resurse, probleme legate de sol, apă, biodiversitate, energie, transport, alimentație, îmbrăcăminte, reducere, refolosire, reciclare, amprenta ecologică. Fiecare unitate cuprinde curiozități, informații utile legate de temă precum și activități practice, interactive care îi ajută pe elevi să-și consolideze, sistematizeze cunoștințele și mai ales să-și dezvolte un comportament ecologic. Elevii sunt antrenați într-o gamă largă de activități plăcute și interesante, ce țin cont de particularitățile de vârstă și de interesele lor: chestionare, sondaje, experimente, dezbateri, discuții, jocuri, proiecte, etc.,  menite să-i inspire pe elevi să protejeze și să îngrijească mediul. Activitățile propuse îi ajută pe elevi să învețe mai ușor, să realizeze importanța mediului în viața noastră, să aprecieze și să respecte natura și îi pregătesc să devină cetățeni responsabili care acționează prompt în comunitate și spre binele comunității. Elevii sunt încurajați să-și exprime propriile păreri prin mijloace variate, în scris, prin desen sau film, produsele fiind întotdeauna popularizate la nivelul școlii sau comunității. Fiecare unitate se finalizează cu un test de autoevaluare a cunoștințelor însoțit de răspunsuri.

Acest proiect este important pentru că este acel proiect proactiv, care îți propune să conștientizeze elevii asupra problemelor ecologice, să faciliteze înțelegerea lor, îî implică și îi stimulează pe elevi să-și formuleze întrebări și să dezvolte un comportament sustenabil pentru societatea în care trăiesc.

 

Click here to download the workbook:

ROMÂNESC

DEUTSCH

ENGLISH