EcoFootprint Romania Project

Comunicat de presă REFE

Conferința de presă pentru prezentarea proiectului
REFE - Reducerea amprentei ecologice prin sensibilizarea tinerilor cu privire la probleme de mediu

Asociația Teatrul Vienez de Copii – „Copii Joacă Teatru”, în calitate de beneficiar, derulează proiectul unicat „REFE - Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness”. Obiectivul general al proiectului este: „Conștientizarea de către tinerele generații că problemele de mediu și sensibilizarea copiilor și adolescenților cu privire la posibilitățile individuale și colective de reducere a amprentei ecologice sunt cerințe stringente ale prezentului!”

Conferința de presă dedicată prezentării acestui proiect unicat în România a avut loc în data de 19 aprilie a.c. în incinta Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti", în Sala Victor Ioan Popa, Șoseaua Kiseleff nr. 28-30, sector 1, București, interval orar 11:30-14:30.

Produsele proiectului REFE, care vor fi lansate pe parcursul anului 2022, sunt:

  1. Testul pentru măsurarea amprentei ecologice
  2. Ghidul „Cum planificați o tabără de sustenabilitate? – Cu Ghidul REFE, este foarte simplu”.
  3. Materialul auxiliar de Educație ecologică pentru gimnaziu (clasa a 6-a)
  4. Materialul didactic
  5. Modulele e-Learning adresate adolescenților
  6. Piesa de teatru „Shakespeare și țestoasa de aur”, alături de lansarea documentarului
    „4 to 1 Earths! (De la 4 Pământuri la 1) – O aventură ecologică”.

Parteneri: Asociația Ecologic (Baia Mare), Fundația EuroEd (Iași), Universitatea București și Asociația Schule für das Leben (Viena).

Proiectul face parte din Inițiativa Climatică Europeană (EUKI), care este un instrument de finanțare al Ministerului Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK). Concursul de proiecte EUKI este implementat de Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ) GmbH. Obiectivul general al EUKI este de a promova cooperarea în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Teatrul Vienez de Copii - “Copiii Joacă Teatru” este o asociație non-guvernamentală,
non-profit și apolitică, înființată cu scopul de a dezvolta abilitățile de comunicare ale copiilor, tinerilor și profesorilor în diverse domenii (literatură, artă, teatru) și de a le dezvolta creativitatea și a lărgi orizontul de cunoaștere precum și a încuraja o viață în armonie cu mediul. Armonia dintre om, natură și mediul său înconjurător a făcut parte încă de la început dintre valorile metodei de predare a teatrului utilizată în cadrul asociației.

CONTACT:
Andreea Văsi – REFE Project Manager
Email: [email protected]
Phone: 0738 719 818